fbpx
ASP có ý nghĩa gì?

ASP có ý nghĩa gì?

ASP có ý nghĩa gì?
5 (100%) 2 votes

Tổng quan về ASP

Trang web được xây dựng dựa trên bộ sưu tập và Web được thiết kế với tính năng gắn thẻ html và xml. ASP là một công nghệ của Microsoft tạo ra một trang web có phần mở rộng .asp. Một trang web đơn giản được thiết kế với tính năng gắn thẻ html hoặc xml, nhưng nếu bạn muốn sử dụng chức năng động trên trang web của mình thì bạn chọn ASP. Với tệp ASP, bạn có thể chỉnh sửa động bất kỳ nội dung nào trên trang web của mình. Người dùng có thể truy cập bất kỳ dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu nào từ trang web và trả về kết quả cho trình duyệt. 

Hosting hỗ ASP

ASP là viết tắt của Active Server Pages; nó là một loại tệp. Nó chứa văn bản, thẻ HTML và các tập lệnh (VB Scripts, JAVA Scripts). Tệp ASP có thể chạy trên máy chủ web IIS, IIS là một máy chủ web viết tắt của Internet Information Services. IIS như là các thành phần miễn phí với Windows 2000, XP và Windows 2003. Một máy chủ web khác có thể chạy tệp ASP là PWS Personal Web Servers, như là các thành phần miễn phí với Windows 95/98. PWS là phiên bản đầy đủ chức năng của IIS. ASP là một công nghệ của Microsoft chỉ có thể chạy trên nền tảng Microsoft Windows. ChiliASP và InstantASP là phiên bản nâng cấp của ASP có thể chạy mà không cần nền tảng Windows

Nhận Cloud Web Hosting

 

File ASP

Một file của ASP chỉ là tập tin html, nhưng sự khác biệt là nó chạy từ máy chủ web. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào để viết các tập lệnh ASP. Các tập lệnh trong tệp .asp được thực thi từ máy chủ web. Một file  ASP có phần mở rộng là .asp và nó thực thi từ đường dẫn sau:

C: \ inetpub\ wwwroot \ filename.asp.

Nó có nghĩa là tập tin của bạn phải được đặt tại C:\ inetpub\ wwwroot \ với phần mở rộng .asp.

 

Scripts hỗ trợ bởi ASP

Tâp tin ASP hỗ trợ VB Scripts, JAVA Scripts. Nó đơn giản và nhanh hơn các scripts CGI và Perl. ASP được cấu hình với các script VB, JAVA, nhưng nếu bạn muốn scripts bằng ngôn ngữ khác như Perl, Python bạn phải cài đặt các công cụ scripts cho chúng.

 

Cách cài đặt Web Server

Về cơ bản ASP hỗ trợ Máy chủ Web Cá nhân (PWS) và Dịch vụ Thông tin Internet (IIS). PWS là phiên bản cũ của IIS và có các thành phần miễn phí với Win 98/95. Để cài đặt PWS, hãy chạy thiết lập PWS từ thư mục Add-on của Cds Win 98/95. Trong khi IIS được cài đặt tự động tại thời điểm thiết lập hệ thống, IIS có sẵn với Win 2000 / XP / 2003 / NT. Nếu IIS không được cài đặt tự động thì bạn có thể cài đặt nó từ đường dẫn sau:

Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add / Remove Windows Components -> chọn IIS từ danh sách rồi nhấn OK. Sau khi cài đặt PWS hoặc IIS, một thư mục có tên Inetpub sẽ được tạo tại ổ đĩa hệ thống của bạn.

Những thông tin tổng quan về ASP mong sẽ góp một phần kiến thức cho bạn trong việc ứng dụng ASP vào lĩnh vực Website.

Nhận Cloud Web Hosting

HostingNhanh Team