fbpx
Những thành phần cốt lõi của Web Hosting

Những thành phần cốt lõi của Web Hosting

Những thành phần cốt lõi của Web Hosting
Bình chọn cho bài viết

Web Hosting

Khi xem web, bạn thường sử dụng các trình duyệt web như Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera,… Đa số công ty lưu trữ web cung cấp Trình điều khiển để quản lý tài khoản lưu trữ web của bạn, mà bạn sử dụng với trình duyệt web của mình. Hầu hết cho phép bạn định cấu hình hầu hết các khía cạnh của tài khoản bằng trình duyệt web đơn giản.

FTP Client

Đây là một phần mềm cho phép bạn xem các thư mục và tệp máy chủ trong tài khoản Hosting giống như các tệp và thư mục trên PC.  Sau đó, bạn có thể kéo và thả tệp giữa máy tính và tài khoản lưu trữ web của mình.

Web Server

Máy chủ web là một phần mềm tương đối đơn giản chấp nhận yêu cầu qua HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản) và cung cấp các trang HTML và tệp hình ảnh.

Nhận Cloud Web Hosting

FTP Server

FTP là phương tiện mà chủ web có thể truyền tệp đến và từ máy chủ. Để đặt các tệp HTML và hình ảnh của bạn trên một máy chủ, bạn thường sẽ sử dụng FTP để tải lên (chuyển đến) các tệp của bạn tới máy chủ đang chạy máy chủ web.

Mail Server

Máy chủ thư bao gồm hai phần POP (Giao thức Bưu điện) và SMTP (Giao thức Truyền Thư Đơn giản). POP là nơi email được nhận vào hộp thư của bạn và SMTP là những gì được sử dụng để gửi và nhận email giữa các máy chủ thư.

Database Server

Nếu bạn đang sử dụng  Microsoft Internet Information Server, thay vì chỉ cung cấp dữ liệu tĩnh trên trang web, bạn có thể cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho phép người dùng của bạn tìm kiếm và xem dữ liệu cách năng động. Ngoài ra, một máy chủ cơ sở dữ liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu từ khách truy cập vào trang web của bạn; đơn đặt hàng, phản hồi, thảo luận và các nội dung tương tự.

Biên tập trang web / trang

Ngày nay, nhiều máy chủ web cho phép chỉnh sửa WebPages qua HTTP (giao thức truyền siêu văn bản) dựa trên công nghệ Microsoft FrontPage. Các trình soạn thảo đặc biệt này cho phép bạn xem xét trang web của bạn như thể bạn đang sử dụng trình duyệt web và chỉnh sửa trực tiếp các trang khi bạn thấy chúng bằng công nghệ WYSWIG. Hầu hết các môi trường lưu trữ web đều hỗ trợ điều này và nếu bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng nó có sẵn.

Email khách hàng

Nếu bạn đang ở trên internet, bạn đã sử dụng một ứng dụng email để gửi và nhận email của bạn. Phổ biến nhất là các ứng dụng thư khách Outlook Express, Eudora và Web dựa trên như Hotmail.

Nhận Cloud Web Hosting

HostingNhanh Team