fbpx

Chúng tôi, được hiểu theo nghĩa duy nhất hostingnhanh.com, cung cấp các sản phẩm dịch vụ được liệt kê trên hệ thống website hoặc các phương tiện truyền thông khác đến bạn và bạn ưng thuận rằng bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng, đọc và hiểu nội dung trước khi dùng bất cứ sản phẩm dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận điều khoản sử dụng được ghi ở trang này thì chúng tôi từ chối cung cấp và bạn rời khỏi dịch vụ của chúng tôi theo sự thuận tiện của bạn.

Bạn, được hiểu theo nghĩa người sử dụng hay người dùng cuối đến dịch vụ và sản phẩm được cung cấp bởi chúng tôi.

1. Trách nhiệm pháp lý

Bạn ưng thuận rằng chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi có liên quan đến sản phẩm dịch vụ cung cấp cho bạn sẽ được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trung gian giữa bạn và đối tác tin cậy của chúng tôi hoặc trực tiếp giữa bạn và chúng tôi và bạn là người sử dụng dịch vụ cuối, bạn có trách nhiệm, phải luôn giữ gìn và duy trì nội dung hoặc các điều kiện khác tuân thủ theo pháp luật, các luật sỡ hữu trí tuệ, không ảnh hưởng lợi ích đến bên thứ ba mà sản phẩm dịch vụ của bạn có kết nối hoặc tương tác hoặc liên quan.

Bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi bất kỳ thiệt hại nào mà bạn vô tình hay cố ý để xảy ra tổn thất với chúng tôi từ những sản phẩm và dịch vụ mà bạn được cung cấp, do sự tắc trách, vi pham pháp luật hay sử dụng phương tiện đã mua, gây ảnh hưởng đến chúng tôi hoặc bên thứ ba khác…

Trong những trường hợp bất khả kháng, như thiên tai, động đất, các sự cố ngoài tầm kiểm soát và hiểu biết…Bạn đồng ý và ưng thuận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm.

2. Quyền từ chối cung cấp dịch vụ sản phẩm

Bạn đồng ý rằng bất kỳ ảnh hưởng nào từ hoạt động và tương tác của bạn gây ra cho chúng tôi dù ít hay nhiều, chúng tôi có quyền từ chối hoặc đóng dịch vụ sản phẩm của bạn với chúng tôi bất cứ thời gian nào. Chúng tôi giữ quyền không bảo lưu hay hoàn trả phần còn lại của dịch vụ sản phẩm.

Chúng tôi giữ quyền từ chối hoặc ngừng hoặc kết thúc dịch vụ sản phẩm của bạn bất cứ thời gian nào nếu bạn để xảy ra vi phạm pháp luật, hoặc các vấn đề bất khả kháng từ chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi liên quan đến sản phẩm dịch vụ của bạn, bạn đồng ý chúng tôi không chịu bất kỳ đền bù nào từ giá trị còn lại của dịch vụ sản phẩm, cũng như không chịu bất kỳ phí tổn hay trách nhiệm pháp lý nào với bạn hoặc với bên thứ ba.

3. Đồng ý sử dụng dịch vụ VPS

Khi bạn sử dụng dịch vụ máy chủ ảo VPS, cũng như những nhà cung cấp khác cho việc tuân thủ chính sách sử dụng trên môi trường chia sẽ giúp hệ thống ổn định cho tất cả khác hàng với nhu cầu sử dụng thông thường, bạn đọc và hiểu đầy đủ cũng như ưng thuận và đồng ý trước khi sử dụng dịch vụ, nội dung chính sách dùng VPS được nêu ra ở đây

4. Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp xảy ra, hai bên đồng ý cùng nhau bàn bạc lắng nghe để có phương án tháo gỡ hợp lý. Bạn đồng ý và ưng thuận rằng quyết định của chúng tôi trong tranh chấp với bạn là quyết định cuối cùng mà không có sự tham gia của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ các chi phí phát sinh hay trách nhiệm pháp lý với bạn.
Chúng tôi không chấp nhận bên thứ ba trong tranh chấp giữa chúng tôi và bạn và bạn đồng ý bên thứ ba không liên quan trong tất cả vấn đề nếu có.

5. Quyền riêng tư

Bạn đồng ý chúng tôi được phép để gửi các thông tin về sản phẩm dịch vụ hoặc những thông tin khác có hoặc không có liên quan đến bạn, đến hộp thư của bạn bất cứ lúc nào chúng tôi thấy cần thiết.
Tùy theo dịch vụ và sản phẩm, miễn phí hoặc thu phí, chúng tôi có thể bổ sung các quảng cáo vào nội dung được tài trợ.

6. Trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi với trách nhiệm và lòng tận tụy cao nhất của mình, sẽ luôn làm việc tốt nhất để đảm bảo chất lượng ổn định nhất để cung cấp các dịch vụ sản phẩm chất lượng đến bạn, chúng tôi trong khả năng và hoàn cảnh của mình, cung cấp cho bạn các hỗ trợ bổ sung miễn phí hoặc có thu phí theo thỏa thuận.

7. Trách nhiệm của bạn

Luôn giữ tài sản dịch vụ được cung cấp, đang có hiệu lực hoạt động với chúng tôi, được luôn trong sáng(không chứa nội dung độc hại). Bạn tự chịu trách nhiệm về nội dung cũng như các hoạt động khác của mình tác động lên dịch vụ sản phẩm đang dùng được cung cấp bởi chúng tôi. Bạn đồng ý bạn không được thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật: hoặc bôi nhọ, hoặc xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức khác, hoặc gây ảnh hưởng đến tôn giáo, chính trị, tội phạm và các hoạt động phá hoại khác…

Bạn đồng ý cung cấp các chứng thực về thông tin của bạn như CMND, hộ chiếu, GPLX, GPKD…với những loại dịch vụ được yêu cầu về thông tin công ty hoặc cá nhân đầy đủ và chính xác để chúng tôi làm việc với đối tác cho thông tin đăng ký theo quy định pháp luật, cũng như bảo vệ quyền lợi của bạn khi có tranh chấp từ các hoạt động xâm phạm hoặc mạo danh liên quan dịch vụ sản phẩm của bạn.
Bạn hiểu và ưng thuận rằng bạn và người được chỉ định của bạn nếu có sẽ là người được ủy quyền của bạn, làm việc với chúng tôi cho các trợ giúp cũng như các thao tác đến dịch vụ sản phẩm, và bạn hiểu và chịu bất kỳ rủi ro nào từ phát sinh người được ủy quyền cũng như chính bạn từ các hoạt động trên dịch vụ và sản phẩm được cung cấp, tự chịu trách nhiệm về rò rỉ thông tin do vô tình hay cố ý.
Bạn đồng ý luôn cập nhật với chúng tôi thông tin của bạn khi nó có sự thay đổi để chúng tôi cập nhật với các bên đối tác.

8. Thanh toán và hoàn trả

Chúng tôi ưu tiên thanh toán trực tuyến và có thể hỗ trợ thanh toán ngoại tuyến theo yêu cầu, sử dụng tiền tệ VND. Chúng tôi dùng công cụ chuyển đổi tiền tệ riêng cho mục đích tham khảo và thuận tiện riêng cho bạn, không ảnh hưởng đến giá thành VND mà chúng tôi áp dụng cho dịch vụ sản phẩm.
Bạn đảm bảo thanh toán đủ tiền đến đúng tài khoản chỉ định của chúng tôi được ghi cụ thể trong hợp đồng hoặc được trưng ra trên website của chúng tôi. Nếu thanh toán tiền mặt, nhân viên phải có bản tên và logo trên đồng phục, phiếu thu phải có dấu mộc công ty và bạn ghi nhận lại tên và số chứng minh thư người thu tiền, xác nhận lại tên có đúng với người mà chúng tôi thông báo với bạn trước đó hay không, mục đích dùng để tra soát các phát sinh nếu có tranh chấp về thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn thanh toán không đúng người nhận được ủy quyền của chúng tôi.

Dịch vụ sản phẩm không được chấp nhận hoàn trả sau khi mua. Chỉ chấp nhận hoàn trả trong vòng 48 giờ sau khi mua và dịch vụ sản phẩm phải như nguyên ban đầu không có dấu hiệu sử dụng hay bị biến đổi trạng thái, và chúng tôi sẽ tính phí quản trị 25% tổng số tiền được mua. Riêng đối với domain sẽ không hoàn trả vì nó là một tài nguyên internet đặc biệt một khi mua sẽ được thanh toán với nhà đăng ký mà không thể hoàn trả từ gốc.

Đối với các sản phẩm sắp quá hạn sử dụng, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email của quý khách trước 2 tuần yêu cầu gia hạn để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp dịch vụ của quý khách tạm ngừng hoạt động, mất dữ liệu của quý khách hoặc bị hủy hoàn toàn trên hệ thống khi không thanh toán đúng hạn sau 3 ngày.

9. Cập nhật điều khoản

Chúng tôi giữ quyền duy nhất cho việc cập nhật điều khoản sử dụng, chúng tôi tùy theo yêu cầu riêng có thể bổ sung hoặc tháo gỡ nội dung điều khoản sử dụng vào bất cứ thời gian nào mà không cần phải báo trước cho bạn.