Hướng dẫn VPS - Quản lý VPS Việt Nam

Sau khi mua VPS Việt Nam thành công, bạn đăng nhập tài khoản https://hostingnhanh.com/_clients/clientarea.php

hn

Chọn Menu "Dịch vụ/Sản phẩm đang hoạt động"

hn

Trong một số trường hợp, nếu sau mua thành công mà trạng thái là "Đang chờ", HostingNhanh cần một ít thời gian để xử lý đơn hàng và kích hoạt dịch vụ thủ công, thường thì khoảng vài giờ hoặc sớm hơn hoặc tối đa 24 giờ để hoàn tất xử lý. Bạn có thể liên hệ HostingNhanh nếu bạn cần hỗ trợ nhanh hơn.

Chọn "Đang hoạt động"

hn

Đối với VPS Việt Nam, HostingNhanh sẽ tạo máy ảo và tiến trình này thường mất thời gian 10-20 phút để hoàn tất. Một khi cài đặt máy chủ và hệ điều hành xong, bạn sẽ nhận được Email cho thông tin đăng nhập máy chủ.

Sau 20-30 phút, Bạn bên quay lại hộp thư tìm trong ngăn thư InBox/Spam cho Email với tiêu đề "Thông tin tài khoản dịch vụ VPS..". Vui lòng liên hệ HostingNhanh nếu sau 1 giờ bạn không nhận được Email này.

VD: Email được gửi đến Gmail
hn

Trong email sẽ đề cập đến IP máy chủ, username và mật khẩu.
Để biết máy chủ đang Online và sẵn dùng, bạn có thể kiểm tra qua App "Command Line".

hn

Tìm "cmd" và bạn nên thấy app "cmd.exe", chọn "cmd.exe"

hn

Gõ lệnh "ping IP-MayChu", nếu bạn thấy "Reply..." thì có nghĩa Server đang hoạt động và sẵn dùng.

Dùng màn hình Console không thuận tiện cho Copy/Paste, bạn nên dùng PuTTY để kết nối với máy chủ Linux từ xa https://hostingnhanh.com/_clients/knowledgebase/7/Huong-dan-truy-cap-Linux-tu-xa-qua-PuTTY.html,
Windows từ xa dùng Remote Desktop https://hostingnhanh.com/_clients/knowledgebase/6/Huong-dan-truy-cap-Windows-tu-xa-qua-Remote-Desktop.html

Câu trả lời có hữu ích không?

 In bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn VPS - Quản lý VPS Quốc tế

Sau khi mua VPS Quốc tế thành công, đăng nhập vào tài khoản Chọn menu "Dịch vụ / Sản phẩm đang...

Hướng dẫn VPS - Truy cập Linux từ xa qua PuTTY

Yêu cầu trước:- Địa chỉ IP máy chủ Linux- Có tài khoản đăng nhập Linux (Username + Mật khẩu) Nếu...

Hướng dẫn VPS - Đặt mua gói VPS

Để mua VPS Việt Nam https://hostingnhanh.com/_clients/cart.php?gid=1Để mua VPS Quốc tế...

Hướng dẫn VPS - Truy cập Windows từ xa bằng Remote Desktop

Yêu cầu trước:- Địa chỉ IP máy chủ Windows- Có tài khoản đăng nhập Windows (Username + Mật khẩu)...