Hướng dẫn Monitor - Theo dõi sự sống hệ thống và gửi báo động chết đến email/SMS

 

Hệ thống phục vụ kinh doanh bao gồm tập các đối tượng như website, database server, ftp server, software, app, server…Việc đảm bảo các đối tượng online 24/24 là yêu cầu bắt buộc cho doanh nghiệp để đảm bảo tính sẵn dùng cho khách hàng và chính bản thân doanh nghiệp. Nếu một đối tượng bị chết trong thời gian dài không hay biết sẽ ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh và doanh số của doanh nghiệp. Dịch vụ Monitor được thiết kế để theo dõi các đối tượng phục vụ kinh doanh của bạn và kịp thời gửi báo động tức thì qua SMS/Email ngay khi đối tượng không còn online do nhiều nguyên nhân khác nhau.

 

Bên dưới là hướng dẫn sử dụng dịch vụ Monitor để giám sát đối tượng URL website. Bạn có thể giám sát nhiều đối tượng cùng lúc như database server, ftp server, ping…

 

Đăng nhập tài khoản khách hàng của bạn

 

hn

 

 

Chọn "Dịch vụ / Sản phẩm đang hoạt động"

 

hn

 

 

-Trong danh sách sản phẩm dịch vụ của bạn

-Chọn "Đang hoạt động" cho dịch vụ "Monitor X"

 

hn

 

 

 

-Bạn cần tạo liên hệ để nhận thông báo qua email hoặc SMS trên điện thoại một khi đối tượng theo dõi offline ( mất mạng, mất kết nối, hư hỏng…)

-Chọn "Quản lý Liên hệ Báo động"

 

hn

 

 

Chọn "Thêm Liên hệ"

 

hn

 

 

-Nhập họ tên, địa chỉ email và số điện thoại nếu có. Lưu ý: Họ/Tên dùng tiếng việt không dấu.

-Chọn "Lưu"

 

hn

 

 

-Bạn có thể cập nhật thêm email và thêm số điện thoại nhận SMS cho một liên hệ.

-Chọn "Quay lại Danh sách Liên hệ"

 

hn

 

 

-Sau khi tạo liên hệ xong. Bạn cần tạo Danh sách để chứa một hoặc nhiều liên hệ.

-Chọn "Thêm Danh sách nhận thông báo"

 

hn

 

 

-Nhập tên danh sách, dùng tiếng việt không dấu.

-Chọn "Tiếp"

 

hn

 

 

-Trong danh sách thông báo, bạn cần thêm một hoặc nhiều liên hệ email hoặc SMS

-VD: Chọn liên hệ email của "Hung Nguyen" để thêm vào danh sách thông báo này.

-Chọn "Lưu"

 

hn

 

 

-VD: Chọn liên hệ điện thoại của "Hung Nguyen" để thêm vào danh sách thông báo này.

-Chọn "Lưu"

 

hn

 

 

-Danh sách "Admin List" giờ chứa 02 liên hệ, một qua email và một qua điện thoại (SMS).

 

Lưu ý:

-Kiểm tra: Khi hệ thống chạy 1 kiểm tra, kết quả là OK nếu đối tượng hoạt động, là FAILED nếu đối tượng offline

 

-Gửi báo động lần đầu sau 05 lỗi: Nếu hệ thống phát hiện 5 kiểm tra FAILED liên tục, hệ thống sẽ gởi email/SMS báo động lần đầu tiên.

 

-Lập lại Sau mỗi 5 kiểm: Sau khi gởi email/SMS báo động lần đầu tiên, sau đó nếu 05 kiểm tra bị FAILED liên tục, hệ thống sẽ gởi email/SMS thứ hai. Tương tự như vậy, nếu mỗi 05 kiểm tra bị FAILED liên tục, hệ thống sẽ gởi email/SMS thứ ba…

 

-Số báo động tối đa từng lỗi là 10: Hệ thống không gởi quá 10 email/sms

 

-Báo động khôi phục: Sau khi hệ thống đã gởi email/sms thông báo đối tượng giám sát đang offline. Sau đó nếu có một Kiểm tra tiếp theo có kết quả là OK, thì hệ thống sẽ gởi email/sms phục hồi, sau đó thì sẽ lập lại như ban đầu cho "Gửi báo động lần đầu sau 05 lỗi", "Lập lại Sau mỗi 5 kiểm", "Số báo động tối đa"

 

Tiếp theo, bạn cần tạo "Kiểm tra" để hệ thống theo dõi đối tượng cần giám sát, và liên kết đến danh sách thông báo này.

 

hn

 

 

Chọn "Thêm Kiểm"

 

hn

 

 

-Thời gian chờ 10 giây: Khi thực thi một URL, thời gian hoàn tất kết quả trả về khoảng vài giây. Nếu thời gian chờ thực thi quá 10 giây thì xem như hết thời gian, thực thi sẽ kết thúc và kiểm tra sẽ là FAILED. Nếu URL thực thi của bạn cần nhiều thời gian, bạn có thể chỉnh lại giá trị cho phù hơn.

 

-Số lần thử lại 2: Một kiểm sẽ có kết quả là FAILED nếu sau 02 lần thực thi URL điều cho kết quả lỗi.

 

-Danh sách thông báo: Kết quả kiểm tra đối tượng này được liên kết với danh sách thông báo VD "Admin-List"

 

VD: Kiểm tra URL "MyWebSite.com" với loại kiểm tra là HTTP, mỗi 05 phút thực thi URL một lần

 

Chọn "Lưu"

 

 

hn

 

Chọn "Xem thống kê Kiểm"

 

hn

 

 

-VD Kiểm tra URL "MyWebsite.com" có 05 Kiểm tra kết quả FAILED liên tục đầu tiên khớp với thiết lập trong Admin-List, hệ thống giám sát khi đó sẽ gởi email/sms đến các liên hệ email/sms được chỉ định trong "Admin-List"

-Bạn thấy mỗi Kiểm tra được chạy mỗi 05 phút

 

 

VD lỗi thực thi URL "MyWebsite.com" có kết quả FAILED với lỗi như sau

 

hn

 

 

Bạn thấy vào lúc "06:10", sau 05 lần kiểm tra đầu tiên kết quả FAILED liên tục, bạn sẽ nhận ngay thông báo qua email, cấu hình trong "Admin List"

 

hn

 

 

 

Bên dưới là ví dụ sau 07 lần kiểm tra đầu tiên kết quả FAILED liên tục

 

hn

 

 

 

Bạn sẽ nhận ngay tin nhấn sms vào lúc "06:20", cấu hình trong "Admin List"

 

hn

 

 

 

Ví dụ khi URL hoạt động trở lại và kiểm tra kết quả là OK

 

hn

 

 

 

Ví dụ các kiểm tra có kết quả OK so với các kiểm tra FAILED trước đó đã gởi thông báo

 

hn

 

 

Khi đó, bạn sẽ nhận được email phục hồi lúc "6:20" sẽ được gởi đến email của bạn

 

hn

 

 

 

Đồng thời tin nhấn SMS thông báo phục hồi cũng được gởi đến mobile của bạn.

 

hn

 

 

 

-Đến đây, bạn đã cơ bản hiểu cách cấu hình theo dõi sự sống cho đối tượng theo dõi là URL với giao thức kiểm tra HTTP.

 

-Tuy nhiên, Khi bạn cần xem nhanh thống kê tổng thể trong một khoảng thời gian nào đó, để có dữ liệu về hoạt động online của đối tượng cho chất lượng dịch vụ.

 

Xem báo cáo công cộng.

 

hn

 

 

Từ menu bên trái, chọn "QL Kiểm"

Chọn "Chỉnh Kiểm" cho đối tượng giám sát

 

hn

 

 

 

-Trong màn hình chỉnh kiểm, Chọn "Được phép" ở mục "Cho phép Báo cáo công cộng"

-Chọn "Lưu"

 

hn

 

 

Chọn "QL Kiểm" ở menu bên trái, chọn "Xem thống kê Kiểm"

 

hn

 

 

Chọn Tab "Thống kê Kiểm", chọn "Xem"

 

hn

, KiemTra-MyWebsite.com Trang thâi hiên tai: Tôt(OK) Hostname/VRL: http:/.«-eav_myvvebsite.com Loai Kiêm: HTTP Th&i gian sông tir khi kiêm duvc tao: 93.15% Th&i gian sông hôm nay: 99.79% Th&i gian sang cho thâng này: 93.15% Th&i gian sông cho nim này: 93.15% Th&i gian hôi dap trung binh hôm nay: 0.01 giây Th&i gian hôi dap trung binh thâng này: 0_33 glây Th&i gian hôi dap trung binh nâm này: 0.33 giây Bio Cio Th&i gian sông/Th&i gian hôi dip trung bình Ngày: Tù: dén Lui Bio câo: Thòi gian sông Thuc hiên Béo cao 100 96 92 88 84 Ngày/Gib Thbi Gian Sông % theo Ngày Thòi Gian Sông % 201 2017-33 86.667 100 " width="480" height="504">

 

Quan sát thống kê trên, bạn có thể biết được tình trạng của hệ thống, nếu có những khoảng thời gian chết lâu bạn cũng cần kiểm tra lại nguyên nhân và kịp thời khắc phục bất thường để đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24 cho kinh doanh giá trị của bạn.

 

Copy URL xem công cộng và cho nó đến bộ phận quản trị của bạn để tiện theo dõi khi cần.

 

*Bổ sung thêm SMS cho gói dịch vụ

Mua SMS cho dịch vụ giám sát sẽ làm cho tài khoản có nhiều SMS để bạn sẵn sàng nhận thông báo từ hệ thống qua SMS

 

Lời kết

-Việc giám sát các đối tượng trong hệ thống phục vụ kinh doanh của bạn thì quan trọng, kịp thời khắc phục vấn đề sớm nhất ngay khi vừa xảy ra, làm tăng giá trị kinh doanh với hệ thống hoạt động 24/24

 

-Hệ thống giám sát làm việc hoàn toàn tự động, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phi sử dụng nhân công để kiểm tra

 

-Hệ thống giám sát đa dạng các đối tượng đang phục vụ kinh doanh của mọi hệ thống. Nếu bạn cần giải pháp giám sát, giải pháp gói Monitor X là lựa chọn thích hợp cho bạn và mọi doanh nghiệp.

Câu trả lời có hữu ích không?

 In bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn thanh toán qua thẻ ATM

Chúng tôi ví dụ bạn cách thanh toán với thẻ ATM Vietcombank, các thẻ ngân hàng khác cũng nên...