Hướng dẫn hosting - Cài đặt và cấu hình chạy Website WordPress

Trước khi upload website Wordpress, bạn cần đảm bảo NameServer của domain chạy website được cập nhật về NameServer của HostingNhanh như đã đề cập trong email Thông tin tài khoản Hosting.

 

HD chuyển NameServer của domain

https://hostingnhanh.com/_clients/knowledgebase/49/Huong-dan-hosting---Chuyen-NameServer-ve-hostingnhanh.html

 

Nếu bạn mua gói hosting, khi kích hoạt sẽ tạo sẵn website trống theo tên miền mà bạn đã cung cấp khi mua gói hosting, nếu bạn dùng Wordpress cho website, bạn theo chỉ dẫn bên dưới để upload file lên host(máy chủ hosting), và sau đó cấu hình kết nối database để website Wordpress hoạt động đúng.

 

A> Đường dẫn upload file cho nội dung website

 

Để chạy Wordpress trên website nào, bạn cần biết đường dẫn đến website đó. Bạn chọn menu "Website"

 

hn

 

 

VD: Website "tenmiencuatoi.vn" bạn cần upload file, chọn "tenmiencuatoi.vn"

 

hn

 

Bạn nên thấy đường dẫn đến "wwwroot", đây là đường dẫn gốc để chạy website "tenmiencuatoi.vn", khi upload file, bạn cần upload đến đường dẫn này

 

B> Database MySQL

 

Wordpress cần database để lưu trữ dữ liệu. Bạn cần tạo database cho Wordpress.

 

Từ trang chính Control Panel của Hosting

 

hn

 

Chọn "MySQL 5.x"

 

hn

Ở mục này, bạn dễ dàng tạo database, ví dụ "wordpressdb2070"

 

Tiếp theo tào user truy cập database

 

hn

Ở mục này, bạn cũng dễ dàng tạo user với tên và mật khẩu, lưu ý: Khi tạo user, đánh dấu hộp kiểm để cho phép user này truy cập đến database vừa tạo vd "wordpressdb2070", và mật khẩu nên đặt dạng phức tạp để tránh bị hack vd "MyPass*36$MswloSqqS" (chuỗi bao gồm chử thường + chử hoa + số + kí tự đặc biệt).

 

Ví dụ bạn tạo user "wp_user_tm2070" và mật khẩu "MyPass*36$MswloSqqS"

 

Để xem lại thông tin database và user

 

hn

 

 

Chọn database "wordpressdb2070" để xem chi tiết

 

hn

 

Bạn cần lưu ý "Địa chỉ IP" server bên trong và bên ngoài, bạn có thể kết database theo địa chi IP này, các app hoặc website chạy trên máy chủ hosting này, có thể kết nối đến IP trong hoặc IP ngoài. Nếu bạn cần kết nối từ xa đến database này thì bạn phải dùng địa chỉ IP ngoài.

 

Do việc dùng domain thuận tiện hơn IP, nên khi kết nối, bạn nên dùng domain, hay còn gọi là MySQL Database Host, bạn dùng Địa chỉ máy chủ MySQL (Database Host), theo chỉ dẫn sau:

 

Nếu gói hosting Vietnam Node2248, dùng hostname/ip/server-name/Host: db-mysql-vn-node2248.hostingnhanh.com

Nếu gói hosting Quốc tế Node1024, dùng hostname/ip/server-name/Host: db-mysql-qt-node1024.hostingnhanh.com

 

Giờ bạn đã có đầy đủ thông tin kết nối: Địa chỉ Database Host, Tên database, Người dùng (user) và Mật khẩu. Ghi chú 04 thông tin này để dùng cho việc kết nối với phần tiếp theo

 

C> Upload

 

Bạn có thể download WordPress phiên bản mới nhất tại https://wordpress.org/download/

Bung nén vào thư mục trên PC của bạn

 

hn

 

 

Dùng ứng dụng FTP FileZilla để chuyển các file Wordpress trên PC/laptop của bạn đến thư mục gốc của website "tenmiencuatoi.vn". Lưu ý: Upload qua FTP thuận tiện hơn qua Trình quản lý file trong Hosting Control Panel.

 

Thông tin tài khoản FTP (Username/Password/FTP Host) được cho trong email "Thông tin tài khoản hosting"

 

Bạn cần tXem thêm hướng dẫn kết nối đến không gian hosting của bạn qua FTP

https://hostingnhanh.com/_clients/knowledgebase/21/Huong-dan-hosting---Quan-ly-file-qua-Web-and-FTPorFTPS.html

 

D> Kiểm tra phân giải domain đến máy chủ Hosting

 

Website sẽ không hoạt động đúng, nến NameServer của domain chưa cập nhật đến NameServer của HostingNhanh như yêu cầu, bạn cần xác nhận lại domain đang trỏ về đúng IP máy chủ chạy hosting của bạn.

 

Sau khi cập nhật NameServer của domain thành công, vào menu "Domain" trong Hosting Control Panel, đi đến hiệu chỉnh domain

hn

 

 

 

Trong tập bản ghi này, có có 2 bản ghi để domain hoạt động cho website "www.tenmiencuatoi.vn" và "tenmiencuatoi.vn" trỏ về IP máy chủ chạy hosting, ví dụ IP "115.84.183.141", địa chỉ này có thể thay đổi và được cung cấp trong email "Thông tin tài khoản hosting".

 

Mở email về "Thông tin tài khoản hosting…"

 

hn

 

 

Trong nội dung đó, bạn sẽ thấy phần "Website"

 

hn

 

Trong đó, sẽ chỉ bạn thấy IP máy chủ đang chạy Web Hosting của bạn, ví dụ "115.84.183.141".

 

Khi đó thì Tên miền chạy website "tenmiencuatoi.vn" và "www.tenmiencuatoi.vn" phải trỏ đến IP được cho này, để website hoạt động đúng.

 

Kiểm tra bằng cách: Mở "Command Line" trên Windows

 

hn

 

 

Thực hiện lệnh ping cho tên miền cần kiểm tra, VD: "ping tenmiencuatoi.vn" và "ping www.tenmiencuatoi.vn", bạn sẽ thấy địa chỉ IP được phân giải. Nếu địa chỉ IP này khác địa chỉ IP được cho trong email và tập bản ghi domain, thì bạn cần kiểm tra lại việc cập nhật NameServer của domain có đúng hay chưa hoặc NameServer mới cập nhật cần vài giờ để có hiệu lực internet hoặc bạn dùng tiếp lệnh "ipconfig /flushdns" sau đó thực hiện lại lệnh ping. Bạn cần đảm bảo domain trỏ đúng IP máy chủ hosting, nếu không thì domain của website không hoạt động.
 

Lưu ý: IP bị làm mờ, bạn cần thay thế bằng IP được cho tương ứng trong email.

 

E> Cài đặt Wordpress

 

hn

 

 

Bạn sẽ được chuyển qua trang cài đặt lần đầu

 

hn

 

 

Trong mục này, bạn có thể chọn ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

VD: Chọn "English", chọn "Continue"

 

hn

 

 

Các thông tin MySQL ở phần trên: Database Host, Tên database (Database Name), Username, Password sẽ dùng cho việc kết nối này.

 

Wordpress sẽ lưu thông tin kết nối đến file wp-config.php, nếu file này chưa có, thì bạn cần tạo nó với nội dung trống.

 
Đi đến thư mục "wwwRoot" của website Wordpress

 

Sau khi file wp-config.php đã tạo xong. Giờ bạn Chọn "Let’s go" để cài đặt

 

hn

 

Nhập thông tin MySQL database bên trên cho các mục Tên database, User, Password, Database Host

 

Database Name: vd "wordpressdb2070"

Username: vd "wp_user_tm2070"

Password: Nhập password đã tạo cho user

Database Host: (nhập địa chỉ Database Host như đã nói bên trên)

 

 

Chọn "Submit"

 

hn

 

Có thể bạn sẽ thấy lỗi không mong đợi này

 

hn

 

 

Tiếp tục chọn biểu tượng "refresh" (làm mới)

hn

 

 

Khi bạn thấy thông báo này, có nghĩa là việc kết nối cơ sở dữ liệu đã thành công.

Chọn "Installing now"

 

hn

 

 

Chọn ngôn ngữ, VD: English

Chọn "Continue"

 

hn

 

 

Nhập tiêu đề cho trang web, username, password, email

Lưu ý: Sao chép lại mật khẩu vào nơi riêng của bạn. Bạn nên giữ mật khẩu phức tạp như đề nghị hoặc dùng mật khẩu riêng với độ phức tạp cao để giữ an toàn cao nhất cho tài khoản.

 

Chọn "Install Wordpress"

 

hn

 

 

Khi này, bạn đã cài đặt thành công

Chọn login

 

hn

 

 

 

Nhập Username và Mật khẩu bên trên

 

hn

 

 

Khi đăng nhập thành công bạn sẽ thấy trang chủ quản trị "Dashboard"

Câu trả lời có hữu ích không?

 In Bài viết này

Cũng đọc

WordPress - Cấu hình Cập nhật tự động (Auto update)

Cập nhật website tự động theo phướng thức "Trực tiếp", không dùng FTP Đăng nhập Hosting...

Hướng dẫn hosting - DEBUG lỗi PHP

Khi một trang web hiển thị trang trống hoặc có bất thường về thao tác và hiển thị thì có thể...

Hướng dẫn hosting - Lập lịch gởi file/backup qua FTP

Các file quan trọng sau khi được backup nên được chuyển đến nơi khác lưu trữ dự phòng, mọi nhà...

Hướng dẫn hosting - IIS Web management từ xa

Để thuận tiện và tối đa hóa việc quản lý một website, HostingNhanh hỗ trợ bạn tính năng quản lý...

Hướng dẫn hosting - Mail - Cấu hình Outlook Express 2016

Thông tin kết nối Yêu cầu trước: Có Username và Password của tài khoản email Tùy theo...