Hướng dẫn hosting - Đặt mua gói Hosting

Mua Hosting Việt Nam tại đây:
https://hostingnhanh.com/_clients/cart.php?gid=2
Mua Hosting Quốc tế tại đây:
https://hostingnhanh.com/_clients/cart.php?gid=3

hn

Chọn gói Hosting cần mua

hn

Một Hosting phải đi kèm một tên miền, giả sử bạn đã có tên miền rồi, bây giờ chỉ mua thêm Hosting, bạn chọn "Tôi sẽ dùng tên miền đang có..."
Chọn "Sử dụng" để tiếp tục

hn

Nếu bạn có mã giảm giá thì nhập vào, nếu không thì chọn "Thanh toán" để tiếp tục

hn

Ở mục thông tin tài khoản & thanh toán, nếu bạn có tài khoản đã tạo trước đó thì đăng nhập, nếu không thì tạo thông tin người dùng mới. Chọn "Hoàn tất đơn hàng..." để xác nhận

hn

Trong trang phiếu thu, bạn sẽ quan sát chi tiết thông tin đơn hàng, cũng như các thông tin hỗ trợ để bạn thực hiện hoàn tất thanh toán cho đơn hàng. Bạn sẽ không thể sử dụng được sản phẩm / dịch vụ nếu như phiếu thu của đơn hàng không được thanh toán Online (Trả qua thẻ AMT hoặc Paypal) hoặc Offline (Chuyển khoản ngân hàng)
Chọn "Quay lại Khu vực Khách hàng" để vào Control Panel quản lý tài khoản của bạn cho sản phẩm dịch vụ đã mua

hn

Chọn menu "Dịch vụ Sản phẩm đang hoạt động" để xem danh sách sản phẩm đã mua

hn

Nếu tình trạng là "Đang chờ" có nghĩa là đơn hàng đã mua nhưng chưa được HostingNhanh kích hoạt vì chưa thanh toán tiền, hoặc đã thanh toán nhưng HostingNhanh chưa hoàn tất kích hoạt, thỉnh thoảng có thể mất 24 giờ hoặc sớm hơn cho việc kích hoạt một đơn hàng.

hn

Nếu đơn hàng được kích hoạt, khi đó tình trạng sẽ là "Đang hoạt động", bạn có thể xem chi tiết và sẵn sàng sử dụng.

Câu trả lời có hữu ích không?

 In bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn hosting - Mail - Cấu hình Gmail

Bạn cũng có thể quản lý mail bằng Gmail, mang tính cơ động cao vì bạn có thể kiểm tra và trả lời...

Hướng dẫn hosting - Quản lý Database MySQL

Đăng nhập Control Panel của Hosting, trong trang chính, mục "Database" Chọn "MySQL 5.X" Để...

Hướng dẫn hosting - Anti-BOT qua .htaccess

  1. HostingNhanh & chống tấn công bằng bot/bot-net Bot là viết tắt của robot. Bot...

Wordpress - Cấu hình gửi Mail qua SMTP

WordPress mặc định dùng hàm gửi Mail của PHP để gửi các Email từ WordPress hoặc các Plugin Form...

Hướng dẫn hosting - Sử dụng SSL LE miễn phí cho Website

Đăng nhập tài khoản Hosting, trong trang chính, mục "Web & Application" Chọn "Website"...