Hướng dẫn domain không hosting - Quản lý Domain

Bên dưi là hưng dn cho khách hàng ch mua domain, không mua kèm theo bt k gói hosting nào, khách hàng trong trưng này s dng trình qun lý domain riêng mà không dùng trình qun lý domain đưc h tr bi hosting control panel.

Sau khi hoàn tất mua domain, bạn cần quản lý tập bản ghi DNS của domain

Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://hostingnhanh.com/_clients/clientarea.php>

Chọn menu "Quản lý DNS"

hn

Chọn menu "Thêm Zone mới"
Nhập tên Zone theo tên miền mà bạn đã mua, vd "tenmiencuatoi.vn". Ghi chú: HostingNhanh không hỗ trợ tạo Zone cho những tên miền mua ở nơi khác.
Chọn "Thêm Zone"

hn

Sau khi Zone của domain đã thêm thành công, chọn nút biểu tượng "Chỉnh zone" và tiến hành thêm các bản ghi DNS cần thiết cho Zone. Các bản ghi này sẽ giúp phân giải những thông tin cần thiết, vd: Địa chỉ IP máy chủ hosting, địa chỉ máy chủ mail...

hn

Trong ví dụ trên, bạn thấy bản ghi loại A cho "tenmiencuatoi.vn" và "www.tenmiencuatoi.vn" trỏ đến máy chủ hosting "192.168.1.1", bản ghi loại MX sẽ trỏ đến domain máy chủ mail để chỉ định nhận gởi thư của domain "tenmiencuatoi.vn"

Câu trả lời có hữu ích không?

 In Bài viết này

Cũng đọc

Hướng dẫn domain không hosting - Mua Domain đơn lẻ

Bên dưới là hướng dẫn cho khách hàng chỉ mua domain, không mua kèm theo bất kỳ gói hosting nào,...