Hướng dẫn đăng ký tên miền không Hosting - Quản lý tên miền

Bên dưi là hưng dn cho khách hàng ch mua tên miền, không mua kèm theo bt k gói Hosting nào, khách hàng trong trưng này s dng trình qun lý tên miền riêng mà không dùng trình qun lý tên miền đưc h tr bi Hosting Control Panel.

Sau khi hoàn tất mua tên miền, bạn cần quản lý tập bản ghi DNS của tên miền

Đăng nhập tài khoản của bạn tại https://hostingnhanh.com/_clients/clientarea.php>

Chọn menu "Quản lý DNS"

hn

Chọn menu "Thêm Zone mới"
Nhập tên Zone theo tên miền mà bạn đã mua, vd "tenmiencuatoi.vn". Ghi chú: HostingNhanh không hỗ trợ tạo Zone cho những tên miền mua ở nơi khác.
Chọn "Thêm Zone"

hn

Sau khi Zone của tên miền đã thêm thành công, chọn nút biểu tượng "Chỉnh Zone" và tiến hành thêm các bản ghi DNS cần thiết cho Zone. Các bản ghi này sẽ giúp phân giải những thông tin cần thiết, vd: Địa chỉ IP máy chủ Hosting, địa chỉ máy chủ Mail...

hn

Trong ví dụ trên, bạn thấy bản ghi loại A cho "tenmiencuatoi.vn" và "www.tenmiencuatoi.vn" trỏ đến máy chủ hosting "192.168.1.1", bản ghi loại MX sẽ trỏ đến tên miền máy chủ Mail để chỉ định nhận gửi thư của tên miền "tenmiencuatoi.vn"

Câu trả lời có hữu ích không?

 In bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn đăng ký tên miền không hosting - Mua tên miền đơn lẻ

Bên dưới là hướng dẫn cho khách hàng chỉ mua tên miền, không mua kèm theo bất kỳ gói Hosting nào,...