Hướng dẫn đăng ký tên miền không hosting - Mua tên miền đơn lẻ

Bên dưi là hưng dn cho khách hàng ch mua tên miền, không mua kèm theo bt k gói Hosting nào, khách hàng trong trưng này s dng trình qun lý tên miền riêng mà không dùng trình qun lý tên miền đưc h tr bi Hosting Control Panel.

Bạn có thể dùng link https://hostingnhanh.com/_clients/cart.php?a=add&domain=registerđể đi đến cổng khách hàng, mục Đăng ký tên miền

hn

Nhập tên miền cần mua và chọn phần mở rộng của tên miền từ danh sách thả, sau đó chọn "Kiểm tra"

hn

Nếu tên miền chưa ai đăng ký, bạn sẽ thấy "Xin chúc mừng, ..." khi đó bạn chọn "Tiếp" để bắt đầu mua

hn

NameServer: Máy chủ phân giải tên miền. Một tên miền có ít nhất một NameServer. Mặc định khi mua, HostingNhanh sẽ dùng NameServer của HostingNhanh.
Trong mục Cấu hình, nếu bạn có NameServer riêng thì nhập vào
Chọn "Tiếp"

hn

Chọn "Thanh toán"

hn

hn

Nếu bạn có tài khoản rồi thì đăng nhập. Ngược lại, nhập thông tin tài khoản của bạn theo yêu cầu, cung cấp thêm Mật khẩu tài khoản, chọn phương thức thanh toán, chọn "Đồng ý Điều khoản dịch vụ", chọn "Hoàn tất đơn hàng"

Nếu bạn thanh toán Online qua thẻ ATM hoặc Paypal, bạn sẽ được chuyển tiếp đến trang thanh toán
Nếu bạn thanh toán Offline ( qua Ngân hàng ) thì tình trạng Phiếu thu sẽ là "Chưa thanh toán" cho đến khi HostingNhanh xác nhận thanh toán của bạn đã hoàn tất.

hn

hn

Sau khi xem thông tin Phiếu thu, bạn có thể quay lại "Khu vực / Cổng khách hàng"

hn

Để biết tình trạng của tên miền này được kích hoạt hay chưa, chọn menu "Tên miền", chọn "Tên miền của tôi"

hn

Nếu bạn thấy tình trạng là "Đang chờ" thì có nghĩa tên miền của bạn chưa kích hoạt.
Nếu bạn đã hoàn tất thanh toán tiền và đã quá 24 giờ mà trình trạng vẫn là "Đang chờ", sau đó vui lòng liên hệ HostingNhanh.
Nếu tên miền được kích hoạt và bạn nên thấy "Đang hoạt động"

hn

Nếu bạn có nhu cầu quản lý NameServer, chọn menu "Quản lý NameServer"

hn

Nếu bạn có NameServer riêng thì cập nhật lại, nếu không thì dùng NameServer mặc định của HostingNhanh

Để quản lý tập bản ghi của tên miền, vui lòng xem thêm "Hướng dẫn Quản lý tên miền"

Câu trả lời có hữu ích không?

 In bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn đăng ký tên miền không Hosting - Quản lý tên miền

Bên dưới là hướng dẫn cho khách hàng chỉ mua tên miền, không mua kèm theo bất kỳ gói Hosting nào,...