Downloads Hướng dẫn sử dụng, phần mềm trợ giúp, và các tài nguyên khác

Thư viện Download có tất cả hướng dẫn, các chương trình và các Files khác mà bạn cần để làm Website của bạn hoạt động và chạy.

Danh mục SP DV

Hosting Tools (1)
Những tiện ích và phần mềm sử dụng hosing hiệu quả nhất
VPS Tool (2)
Công cụ hỗ trợ sử dụng VPS tối ưu.

Các tải xuống phổ biến nhất

PuTTy 0.7 32 bit-Windows
Kích thước tệp: 2.81 MB
PuTTy 0.7 64 bit-Windows
Kích thước tệp: 2.91 MB
Backup-ftpsg-remotefolder.zip
Đồng bộ dữ liệu từ xa qua FTP về PC của bạn
Kích thước tệp: 7.58 MB