Bộ kiểm tên miền Tìm tên miền hoàn hảo cho bạn...

Đăng ký domain

Tên miền giúp lan tỏa giá trị kinh doanh doanh nghiệp đến mọi nơi thế giới. Với hệ thống tên miền tự động hóa kết nối máy chủ DNS an ninh cao, mang đến bạn tên miền chất lượng và dùng ngay sau mua mà không phải chờ đợi lâu

Cam kết giá tốt và chất lượng hoàn hảo

Miễn phí tư vấn

Mua tên miền ngay hôm nay, nhanh tay giữ đăng ký cho tên miền hợp kinh doanh trước khi được lấy bởi người khác!

 • Nhà phân phối tên miền .VN tốt nhất
 • Tên miền .VN giá cạnh tranh
 • Miễn phí trình quản lý DNS cao cấp
 • Miễn phí sử dụng Email kèm tên miền khi mua Hosting
 • Tên miền giá sỉ, mua 1 năm hoặc nhiều năm đồng giá
 • Kích hoạt tự động
Tên miền cao cấp TLD Phí cài đặt Đăng ký/Năm Chuyển tên miền Gia hạn
vn 320,000 VND 443,000 VND 443,000 VND 443,000 VND
com.vn 320,000 VND 326,000 VND 326,000 VND 326,000 VND
net.vn 320,000 VND 326,000 VND 326,000 VND 326,000 VND
biz.vn 320,000 VND 326,000 VND 326,000 VND 326,000 VND
org.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
edu.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
gov.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
ac.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
info.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
pro.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
health.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
int.vn 190,000 VND 178,000 VND 178,000 VND 178,000 VND
name.vn 40,000 VND 39,000 VND 39,000 VND 39,000 VND

Phí cài đặt một lần là quy định bắt buộc của tổ chức quản lý tên miền .VN với tất cả nhà cung cấp tên miền .VN

 • Nhà phân phối tên miền quốc tế tốt nhất
 • Tên miền giá cạnh tranh
 • Miễn phí trình quản lý DNS cao cấp
 • Miễn phí sử dụng Email kèm tên miền khi mua Hosting
 • Hỗ trợ đăng ký ẩn danh
 • Không phí cài đặt
 • Tên miền giá sỉ, mua 1 năm hoặc nhiều năm đồng giá
 • Kích hoạt tự động
Tên miền cao cấp TLD Đăng ký/Năm Chuyển tên miền Gia hạn
com 219,000 VND 219,000 VND 219,000 VND
net 254,000 VND 254,000 VND 254,000 VND
org 260,000 VND 260,000 VND 260,000 VND
info Khuyến mãi 119,000 VND 373,000 VND 373,000 VND 488,000 VND
biz Khuyến mãi 149,000 VND 365,000 VND 365,000 VND 508,000 VND
asia 394,000 VND 394,000 VND 394,000 VND
co 718,000 VND 718,000 VND 718,000 VND
name 202,000 VND 202,000 VND 202,000 VND
xxx 2,358,000 VND 2,358,000 VND 2,358,000 VND
pw Khuyến mãi 29,000 VND 575,000 VND 575,000 VND 603,000 VND
ws 621,000 VND 621,000 VND 621,000 VND
in 427,000 VND 427,000 VND 427,000 VND
mobi Khuyến mãi 104,000 VND 574,000 VND 474,000 VND 574,000 VND
xyz Khuyến mãi 29,000 VND 255,000 VND 287,000 VND 316,000 VND
wiki 669,000 VND 669,000 VND 669,000 VND
tv 844,000 VND 844,000 VND 844,000 VND
trade Khuyến mãi 373,000 VND 690,000 VND 690,000 VND 1,049,000 VND
review Khuyến mãi 373,000 VND 747,000 VND 690,000 VND 1,049,000 VND
jobs 3,491,000 VND 3,491,000 VND 3,491,000 VND
club 378,000 VND 378,000 VND 378,000 VND
social 873,000 VND 873,000 VND 873,000 VND
webcam Khuyến mãi 373,000 VND 690,000 VND 690,000 VND 1,049,000 VND
ru 131,000 VND 0 VND 131,000 VND
work 145,000 VND 145,000 VND 145,000 VND
website 494,000 VND 494,000 VND 494,000 VND
shop Khuyến mãi 209,000 VND 855,000 VND 1,063,000 VND 862,000 VND
top Khuyến mãi 48,000 VND 143,000 VND 143,000 VND 189,000 VND
men Khuyến mãi 373,000 VND 690,000 VND 690,000 VND 1,049,000 VND
icu Khuyến mãi 29,000 VND 201,000 VND 201,000 VND 229,000 VND
live Khuyến mãi 59,000 VND 546,000 VND 546,000 VND 603,000 VND
host Khuyến mãi 119,000 VND 2,213,000 VND 2,213,000 VND 2,328,000 VND
gb.net Khuyến mãi 59,000 VND 316,000 VND 316,000 VND 373,000 VND
store 1,455,000 VND 1,455,000 VND 1,455,000 VND
company Khuyến mãi 104,000 VND 172,000 VND 172,000 VND 273,000 VND
vip 407,000 VND 407,000 VND 407,000 VND
online 902,000 VND 902,000 VND 902,000 VND
news Khuyến mãi 179,000 VND 546,000 VND 546,000 VND 718,000 VND
pics 465,000 VND 465,000 VND 465,000 VND
tech 1,309,000 VND 1,309,000 VND 1,309,000 VND
gift 465,000 VND 465,000 VND 465,000 VND
photo 698,000 VND 698,000 VND 698,000 VND
pro Khuyến mãi 104,000 VND 373,000 VND 373,000 VND 474,000 VND
travel 2,822,000 VND 2,822,000 VND 2,822,000 VND
blog 727,000 VND 727,000 VND 727,000 VND
ltd Khuyến mãi 104,000 VND 488,000 VND 488,000 VND 589,000 VND
Domain

Screenshot

Bên dưới là một số hình ảnh tiêu biểu sử dụng Quản lý DNS của tên miền.
Lưu ý: Một hoặc nhiều chức năng khác không liệt kê hết ở đây.


FTPS

QL DNS - Zone của Domain

FTPS

QL DNS - Bản ghi DNS