Chọn một tên miền....

Bạn cần có tên miền để sử dụng cho gói Hosting. Hệ thống sẽ tạo sẵn một website cơ bản theo tên miền được cung cấp ở đây. Nếu bạn chưa có tên miền, bạn cần đăng ký mua theo chỉ dẫn bên dưới.

HostingNhanh thường xuyên khuyến mãi giảm giá cho tên miền, bạn có thể xem danh sách chi tiết tại >> đây

www.
www.

Lưu ý:

Để chuyển quyền quản lý tên miền từ nhà cung cấp mà bạn đã mua nơi khác đến HostingNhanh, bạn cần phải có mã EPP, EPP như một mật khẩu của tên miền, và cung cấp mã này đến HostingNhanh sau khi hoàn tất đơn hàng.

Cần trợ giúp? Vui lòng mở hộp CHAT góc phải dưới.

www.

Lưu ý:

(*): Mỗi tên miền luôn có NameServer. Nếu bạn mua tên miền nơi khác, bạn cần cập nhật lại NameServer đến NameServer của HostingNhanh.

NameServer Việt Nam của HostingNhanh: ns10.mmxcontrol.work và ns11.mmxcontrol.work

NameServer Quốc tế của HostingNhanh: ns6.mmxcontrol.work và ns7.mmxcontrol.work

Cần trợ giúp để cập nhật NameServer? Vui lòng mở hộp CHAT góc phải dưới.