EmailServicePro

Email Pro

Tự hào cung cấp Email Pro - Chất lượng cao cấp

Mang đến bạn sự hài lòng, ổn định, trợ giúp nhanh 24/7 & công nghệ mới nhất

 • Máy chủ Mail Việt Nam truy xuất nhanh

  Tiện dụng với MS Outlook/Gmail

  Kết nối an toàn SSL/TLS

  SPF/DKIM lọt Inbox người nhận

  Hỗ trợ Forward/Catch-All/Auto-Response

  Chống Hacking, chống virus thời gian thực

HostingNhanh Email Pro

Email riêng, vd my@tenmiencuatoi.vn thể hiện tính chuyên nghiệp kinh doanh của bạn. Các gói dịch vụ mang đến bạn Email gửi/nhận an toàn qua giao thức SSL. Hơn nữa cung cấp miễn phí tính năng SPF/DKIM đi kèm sẽ gia tăng cơ hội lọt vào hộp thư Inbox Gmail và đảm bảo hợp quy theo các quy tắc chống SPAM của các bộ lọc. Hơn nữa, dễ tích hợp chung với các chương trình Outlook/Gmail... để gửi và nhận Email dễ dàng thuận tiện nhất.

Đăng ký Email Pro hôm nay để gia tăng giá trị kinh doanh của bạn.

 • Email Pro S

  39,000đ /tháng
   • Mail Server chia sẻ
   • 05 Địa chỉ Email riêng
   • 05 Domain + 05 SubDomain
   • 05 Forward
   • 05 Danh sách Group x 400 liên hệ
   • 05 Danh sách List x 400 liên hệ
   • 2,5GB X 5 lưu trữ 100% SSD
   • Kết nối SMTP/POP3/IMAP SSL
   • Hỗ trợ quản lý qua Outlook/Gmail
   • Miễn phí cài đặt từ xa
   • Đặt hàng ngay
 • Email Pro M

  129,000đ /tháng
   • Mail Server chia sẻ
   • 15 Địa chỉ Email riêng
   • 15 Domain + 15 SubDomain
   • 15 Forward
   • 15 Danh sách Group x 700 liên hệ
   • 15 Danh sách List x 700 liên hệ
   • 09GB lưu trữ 100% SSD
   • Kết nối SMTP/POP3/IMAP SSL
   • Hỗ trợ quản lý qua Outlook/Gmail
   • Miễn phí cài đặt
   • Đặt hàng ngay
 • Email Pro L

  360,000đ /tháng
   • Mail Server chia sẻ
   • 30 Địa chỉ Email riêng
   • 30 Domain + 30 SubDomain
   • 30 Forward
   • 30 Danh sách Group x 1200 liên hệ
   • 30 Danh sách List x 1200 liên hệ
   • 28GB lưu trữ 100% SSD
   • Kết nối SMTP/POP3/IMAP SSL
   • Hỗ trợ quản lý qua Outlook/Gmail
   • Miễn phí cài đặt
   • Đặt hàng ngay
 • Email Pro XL

  710,000đ /tháng
   • Mail Server chia sẻ
   • 100 Địa chỉ Email riêng
   • 100 Domain + 100 SubDomain
   • 100 Forward
   • 60 Danh sách Group x 2400 liên hệ
   • 60 Danh sách List x 2400 liên hệ
   • 60GB lưu trữ 100% SSD
   • Kết nối SMTP/POP3/IMAP SSL
   • Hỗ trợ quản lý qua Outlook/Gmail
   • Miễn phí cài đặt
   • Đặt hàng ngay
 • Email Pro XXL

  1,290,000đ /tháng
   • Mail Server chia sẻ
   • 240 Địa chỉ Email riêng
   • 240 Domain + 240 SubDomain
   • 240 Forward
   • 120 Danh sách Group x 5000 liên hệ
   • 120 Danh sách List x 5000 liên hệ
   • 120GB lưu trữ 100% SSD
   • Kết nối SMTP/POP3/IMAP SSL
   • Hỗ trợ quản lý qua Outlook/Gmail
   • Miễn phí cài đặt
   • Đặt hàng ngay
 • Email Pro U

  1,720,000đ /tháng
   • Mail Server riêng
   • Email không giới hạn
   • Domain/Sub không giới hạn
   • Forward không giới hạn
   • Group/Liên hệ không giới hạn
   • List/Liên hệ không giới hạn
   • 500GB lưu trữ 100% SSD
   • Kết nối SMTP/POP3/IMAP SSL
   • Hỗ trợ quản lý qua Outlook/Gmail
   • Miễn phí cài đặt
   • Đặt hàng ngay
Domain

Screenshot

Bên dưới là một số hình ảnh tiêu biểu sử dụng Email Pro.
Lưu ý: Một hoặc nhiều chức năng khác không liệt kê hết ở đây.


FTPS

Thêm email riêng dễ dàng

FTPS

Quản lý mail từ MS Outlook

FTPS

MS Outlook - Gửi bằng mail riêng

FTPS

Quản lý mail từ Gmail

FTPS

Gmail - Gửi bằng mail riêng

FTPS

Trợ giúp cài đặt SPF/DKIM

FTPS

Kiểm tra SPF/DKIM